Byggetrinn 1 og 2 er sluttført og sluttsolgt, så nå er vi allerede i gang med byggetrinn 3 og 4 av leilighetsprosjektet vårt. I byggetrinn 3 er det 8 leiligheter a`57 kvm, hvorav 2 solgt og 2 reservert pr tid. Deler av bygget er allerede ferdig og overtatt, resten er under sluttføring. Byggetrinn 4 er også i gang, her er det 4 leiligheter a`90 kvm, hvorav 3 er solgt. Bygget skal stå ferdig i 1. kvartal 2019.