Store nyheter på gang 🙂 Vi har tatt et skritt videre og satt i gang bygging av stolheis i Bualie. Byggesøknad er godkjent og arbeidet er i gang. Pr dags dato er det montering av toppstasjon som utføres. Planlagt ferdigstillelse 10. desember 2021. Stolheisen vil gå i eksisterende trasé fra bunnstasjon i Bualie og ca 100 meter lenger opp enn dagens toppstasjon. Lengde ca 1150 meter. Eksisterende T-krok blir fjernet og videre plan med den er å flytte den på baksiden av Ørterhovda og ned mot Bjødnalie. Jobben med sammenbinding til Storefjell er igang. Her er det en del planlegging som gjenstår, men det er på gang, og vi håper heiser mellom Ørterhovda og Bjødnalie kan realiseres innen 2022. Vi kommer med mer informasjon når den tid kommer. Dere kan følge oss på Facebook: Golsfjellet Alpinsenter Bualie, Instagram: Bualie/Golsfjellet Alpinsenter, eller Snapchat: bualiealpint. Her blir det lagt ut fortløpende informasjon om fremdrift, bilder og filmsnutter. Det er spennende tider og vi gleder oss til å se dere til vinteren 🙂 Hjertelig velkommen!

Sjekk blogginnlegg på bualie.no for mer info og bilder 🙂